I was not sorry when my brother died.

15.11.2015 kl. 14:11

 

Nervous Conditions (1988) av Tsitsi Dangarembga är en fantastisk, feministisk bildningsroman känd för sin radikala öppningsfras: "I was not sorry when my brother died." Romanen är den första boken att publiceras på engelska av en svart kvinna från Zimbabwe. Dangarembga skildrar kolonialismen i Rhodesia och ett feministiskt uppvaknande i en värld som styrs av män och inskränkta normer.

Boken är kort och välstrukturerad, varje kapitel har ett tema. Dangarembga skildrar en grupp kvinnor i Rhodesia som försöker bryta sig loss från de strukturer som tystar ner och kontrollerar dem. Kvinnorna lever under ett dubbelt förtryck i och med männens dominans över kvinnorna och Englands dominans över Rhodesia, detta skapar det ohållbara psykologiska tillstånd som romanens titel syftar på. 

 

 

Personporträtten och relationerna uttrycker problematiken i landet. Karaktärerna är mångfacetterade, de styrs av olika agendor och utvecklas under berättelsens gång. Det uppstår spänningar mellan olika karaktärer och de konfronterar varann. 

Huvudpersonen Tambu är cirka 10 år gammal, kommer från en fattig familj och får börja skolan pga god tur och hårt arbete. Tambu iakttar kvinnorna i sin omgivning och de olika strategier de har för att hantera livet. Kusinen Nyasha är romanens intressantaste karaktär. Hennes pappa Babamukuru är släktens mest framgångsrika man och således släktens överhuvud. Nyasha är rebellisk efter att hon spenderat barndomen i England, hon vägrar följa reglerna och ta rollen hon tilldelas då hon återvänder till Rhodesia. 

Genom Nyashas uppror och lidande förstår jag vidden av tillståndet som Dangarembga kallar Nervous Conditions. Läsningen väckte mycket känslor hos mig, jag blev upprörd många gånger om och jag hejade på de kvinnor som slog näven i bordet. 

 

 

 

Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver:

 

 

Hanna Sofia, 27. Litteraturvetare, frilansare, skriver och redigerar text. Helsingfors. Bloggar sporadiskt, instagrammar oftare.

Contact: hylostal@gmail.com
Portfolio

 
 

Podcasten Samtal med vänner