På det hela taget var jag alltid ensam, på det hela taget kommer jag att fortsätta vara det.

30.03.2017 kl. 15:18

Jag har läst en roman jag länge velat läsa: Den andra kvinnan (2014) av Therese Bohman. Den är superbra: kompakt, erotisk, filosofisk, driven, problematisk, nyanserad och engagerad. Jag gav boken 4,5 stjärnor och Åbokklubbens sammanlagda vitsord blev 4.

Bohman porträtterar en cirka 25-årig kvinna som stannat kvar i Norrköping och jobbar på sjukhusets kök. Hon är längst ner i rangordningen och berättelsen handlar till stora delar om klass. Andra centrala teman är makt och ensamhet. Jag berördes av jagperspektivet och den komplexa skildringen av jagets inre värld, det kändes ibland som om jag befann mig inne i en verklig persons tankevärld. Med andra ord ett mästerligt bygge av en karaktär, som ofta känner sig ensam och annorlunda. Hon bär på en längtan bort som det är lätt att identifiera sig med.

Berättelsen är rätt så mörk. Jagpersonen inleder en relation med en betydligt äldre gift överläkare som heter Carl Malmberg och det hela blir krångligt och problematiskt på så många olika sätt. Bottomline är att både Carl och jaget vill bli bekräftade och sedda av varann. Vem som var offer och vem som var aktör blev inte heller entydigt. Intressant kuriosa: pärmbilden är en del av Night portrait 1977-78 av Lucian Freud. Då man bara ser pärmbilden förmedlas en känsla av öppenhet, sårbarhet och njutning men bilden blir en helt annan om man tar del av hela målningen.

Jag tyckte jaget och karaktären Alex speglade varann, och jag förstod tidigat att Alex symboliserade någon sorts förändring eller uppror. Det som sedan hände överraskade mig vilket jag tyckte om. Hela skeendet i kombination med romanens sista meningen underströk temat daddy issues. Carls och jagets relation rörde sig nämligen oroväckande ofta i närheten av en far- och dotterrelation. Den andra kvinnan är svindlande läsning som tar upp flera brännande teman, och fungerade mycket bra som underlag för bokklubbsträff.

Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver:

 

 

Hanna Sofia, 27. Litteraturvetare, frilansare, skriver och redigerar text. Helsingfors. Bloggar sporadiskt, instagrammar oftare.

Contact: hylostal@gmail.com
Portfolio

 
 

Podcasten Samtal med vänner